Baterie słoneczne są niezbędne dla domów energooszczędnych. Najczęściej stosowanymi rodzajami kolektorów słonecznych są kolektory cieczowe — płaskie bądź rurowe. Budowa kolektorów próżniowych jest dużo bardziej złożona niż kolektorów płaskich, a przy tym ich cena niestety wyższa. Jednak ich sprawność (czyli stosunek ilości energii pobranej przez tzw. czynnik roboczy do ilości energii słonecznej docierającej do kolektora) — jest znacznie większa. Na kolektory próżniowe składają się przede wszystkim dwuścienne rury próżniowe, w których poprowadzone są rurki cieplne zawierające odpowiednią ciecz. Rury próżniowe są montowane równolegle względem siebie na specjalnej ramie montażowej i połączone z zespołem odbiorczym ciepła. Każda rura solarna zbudowana jest z dwóch rurek wykonanych ze szkła. Pomiędzy dwoma rurkami znajduje się próżnia, która jest doskonałym izolatorem i zapobiega stratom cieplnym. Zewnętrzna rurka jest przezroczysta, aby zminimalizować odbicie promieni słonecznych. Natomiast rurka wewnętrzna pokryta jest specjalną warstwą o wysokich właściwościach absorpcyjnych umożliwiającą pochłanianie zarówno promieniowania słonecznego, jak i rozproszonego. Heat pipe jest montowana wewnątrz rury próżniowej łącznie ze specjalnym blaszanym radiatorem, którego zadaniem jest zwiększenie odbioru ciepła od absorbera. W przestrzeni wewnętrznej heat pipe znajduje się ciecz o temperaturze wrzenia 25°C. Powyżej tej temperatury ciecz zaczyna wrzeć, a para unosi się do górnej końcówki rurki cieplnej, gdzie poprzez oddanie ciepła przepływającemu medium ulega skropleniu i spływa na dół — proces ten przebiega cyklicznie. Kolektory próżniowe charakteryzują się dużą efektywnością w ciągu całego roku, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Zastosowane w kolektorze elementy refleksyjne odbijają promienie słoneczne wprost na rurę próżniową, dzięki czemu absorpcja promieni jest możliwa nawet przy stosunkowo niekorzystnym kącie padania (np. w jesienne bądź zimowe pochmurne dni). Mała pojemność cieplna, charakterystyczna dla tego rodzaju kolektorów, powoduje, że odbiór ciepła następuje już po 5 sekundach od momentu, gdy miedziana rurka odbioru ciepła osiąga 25°C. Każdy właściciel budynku jakim jest dom energooszczędny powinien mieć taki kolektor.